นับถอยหลังสู่งาน

Time passed:
1 1
7 7
1 1
6 6
Days
1 1
4 4
Hours
2 2
4 4
Minutes
2 2
6 6
Seconds

เข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

Today62
Yesterday58
This week318
This month227
Saturday, 04 February 2023 22:54

Who Is Online

Guests : 5 guests online Members : No members online

หัวข้อการประชุม

การประชุมวิชาการในครั้งนี้ เปิดรับผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย ที่ยังไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ทั้งภาคภาษาไทย และภาคภาษาอังกฤษ ในกลุ่มต่างๆ ดังนี้

 

  •            1.กลุ่มครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์

  •            2.กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  •            3.กลุ่มสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี

  •             4.งานวิจัยในชั้นเรียน