นับถอยหลังสู่งาน

Time passed:
1 1
1 1
8 8
Days
0 0
3 3
Hours
5 5
3 3
Minutes
0 0
6 6
Seconds

เข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

Today46
Yesterday94
This week306
This month1736
Thursday, 20 September 2018 12:23

Who Is Online

Guests : 14 guests online Members : No members online

หัวข้อการประชุม

การประชุมวิชาการในครั้งนี้ เปิดรับผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย ที่ยังไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ทั้งภาคภาษาไทย และภาคภาษาอังกฤษ ในกลุ่มต่างๆ ดังนี้

 

  •            1.กลุ่มครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์

  •            2.กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  •            3.กลุ่มสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี

  •             4.งานวิจัยในชั้นเรียน