นับถอยหลังสู่งาน

Time passed:
1 1
7 7
4 4
Days
1 1
3 3
Hours
3 3
5 5
Minutes
1 1
6 6
Seconds

เข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

Today62
Yesterday86
This week302
This month1190
Thursday, 15 November 2018 22:05

Who Is Online

Guests : 9 guests online Members : No members online

หัวข้อการประชุม

การประชุมวิชาการในครั้งนี้ เปิดรับผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย ที่ยังไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ทั้งภาคภาษาไทย และภาคภาษาอังกฤษ ในกลุ่มต่างๆ ดังนี้

 

  •            1.กลุ่มครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์

  •            2.กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  •            3.กลุ่มสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี

  •             4.งานวิจัยในชั้นเรียน